Uitoefening van rechten op persoonsgegevens

Met dit formulier kun je informatie opvragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens beheerd door de KUHN Groep of je rechten uitoefenen over jouw persoonsgegevens die het onderwerp zijn van deze verwerking. Raadpleeg voor meer informatie ons beleid

Met dit formulier, opgesteld in het kader van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 (AVG), kunt je informatie opvragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens beheerd door de KUHN Groep of je rechten uitoefenen over jouw persoonsgegevens die het onderwerp zijn van deze verwerking. Voor meer informatie kunt je ons beleid voor de bescherming van persoonsgegevens raadplegen, dat u hier kunt vinden.

De informatie die via dit formulier wordt verzameld, wordt gebruikt om je verzoek om je rechten op persoonsgegevens uit te oefenen, te verwerken.

Het wordt verzameld/opgenomen en doorgegeven aan de lokale contactpersoon voor gegevensbescherming van de KUHN Groep en, indien van toepassing, aan de afdelingen van de KUHN Groep die betrokken zijn bij de verwerking van je verzoek.

De gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om deze doeleinden te vervullen.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder met de Europese Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, heb je het recht op toegang, verzet, wijziging en het recht op wissing, beperking en overdraagbaarheid van jouw gegevens.. 
Om deze rechten uit te oefenen, nodigen wij je uit om ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen, dat je hier kunt raadplegen

We informeren je ook dat je het recht hebt om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.