Overal in de wereld, dicht bij jou

Wij bundelen al onze ervaring in de landbouwwereld, verzameld over de hele wereld, om u de best mogelijke producten en diensten aan te bieden. Kunt u de informatie die u nodig heeft niet vinden? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

De met dit formulier verzamelde informatie wordt gebruikt voor de verwerking van uw verzoek om uw rechten op het gebied van persoonsgegevens uit te oefenen.

Dit wordt verzameld/opgeslagen en doorgegeven aan de lokale contactpersoon voor gegevensbescherming van de KUHN Groep en, indien van toepassing, aan de afdelingen van de KUHN Groep die betrokken zijn bij de verwerking van uw verzoek.

De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om uw verzoek te behandelen.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder met de Europese Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, beschikt u over het recht van toegang, verzet, wijziging, evenals het recht op wissen, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens.

Om deze rechten uit te oefenen kunt u de lijst met contactgegevens raadplegen die vermeld staat in ons KUHN GROEP Privacybeleid. 

Wij wijzen u er ook op dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.