Schijveneggen

Landbouwers worden met allerlei uitdagingen geconfronteerd wanneer zij de kosten voor het zaaien van gewassen willen drukken en de groei willen versnellen zonder concessies te doen aan de potentiële opbrengst. Met hun uitstekende prestaties bij het snijden van gewasresten en het bereiden van het zaaibed zorgen de schijveneggen van KUHN voor optimale zaaicondities.

A worldwide map
Een distributeur zoeken