Imię*:
Nazwisko*:
Adres*:
Kod pocztowy*:
Miasto*:
Kraj*:
Tel*:
E-mail :

Rejestracja opryskiwacza
Powierzchnia gospodarstwa*:
Marka opryskiwacza*:
Model*:
Pojemność zbiornika*:
Szerokość belki*:
Dodatkowe uwagi :


*pole wymagane


Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.,
informujemy Państwa, że odpowiedzi na zadane pytania są dobrowolne i przeznaczone na wyłączny użytek
firmy KUHN S.A. Jakiekolwiek przekazywanie, rozpowszechnianie lub kopiowanie tych informacji jest zabronione.